Spædbarnsterapi anvendes til børn, som har oplevet noget traumatisk og kan som navnet antyder også anvendes til helt små børn og modsat op til voksenalderen, her kalder vi det blot historiefortælling. 

Vi kan ikke ændre det som er hændt, men det at blive mødt og forstået ved at en 3. person sætter ord på det, som barnet ikke selv er/ har været i stand til at udtrykke kan gøre en verden til forskel. Forskellen er at ”alt usagt binder energi”- og når historien bliver fortalt og barnet/den voksne kan spejle sig i det ”sagte” – kan den ophobede energi (som altid er bundet til et traume”) sættes fri.

Barnet/den voksne får derved mulighed for at komme ud af sin fastlåste (energibundne) situation og kan begynde at udvikle sig frit.

spaedbarnsterapi

Mere om spædbarnsterapi

Spædbarnsterapi anvendes hvis

Barnet har oplevet noget, som har været/er traumatisk og dets adfærd viser, at det er traumatiseret, det reagerer måske efterfølgende med angst, gråd eller apati.

 • I fostertilværelsen
 • Ved fødslen (for tidlig født, vanskelig fødsel, navlesnor om halsen etc).
 • Ved adskillelse fra mor
 • Ved smerter, operation
 • Ved bortadoption

Spædbarnsterapi anvendes hvis

Barnet har oplevet noget, som har været/er traumatisk og dets adfærd viser, at det er traumatiseret, det reagerer måske efterfølgende med angst, gråd eller apati.

 • I fostertilværelsen
 • Ved fødslen (for tidlig født, vanskelig fødsel, navlesnor om halsen etc).
 • Ved adskillelse fra mor
 • Ved smerter, operation
 • Ved bortadoption

Spædbarnsterapi anvendes hvis

Barnet har oplevet noget, som har været/er traumatisk og dets adfærd viser, at det er traumatiseret, det reagerer måske efterfølgende med angst, gråd eller apati.

 • I fostertilværelsen
 • Ved fødslen (for tidlig født, vanskelig fødsel, navlesnor om halsen etc).
 • Ved adskillelse fra mor
 • Ved smerter, operation
 • Ved bortadoption

Metoden kort fortalt

1. besøg: Interview med begge forældre, som hver giver deres version af hændelsen.

2. besøg: Terapeuten har lavet en historie til barnet, som forældrene hører. Det aftales, hvorledes selve terapien med spædbarnet skal foregå.

3.-6. besøg: Terapi med barnet, hvor terapeuten læser ”historien” for barnet.

Varighed 5-10 min. pr .besøg.

Før sproglig terapi med voksne

Som voksen kan man også arbejde med forløsning af traumer fra den ”før sproglige periode”. Her foregår det selvfølgelig på en lidt anden måde, men konceptet er det samme, at blive set, hørt og mødt og få sat ord på det, man som barn ikke var i stand til selv at udtrykke. Her er det så den voksne selv som har kendskab til, hvad der er foregået omkring de første leveår, som stadig binder energi.

Konceptet er udviklet af Inger Poulsen Dansk Institut for Spædbarnsterapi.

Læs om kunders oplevelser med spædbarnsterapi på siden "Testimonials".

Merete Møllevang  /  Alkenvej 76, 8660 Skanderborg  /  meretemoellevang@gmail.com  /  +45 22 80 32 73

Merete Møllevang
Alkenvej 76, 8660 Skanderborg  /  meretemoellevang@gmail.com  /  +45 22 80 32 73

Merete Møllevang  / Alkenvej 76, 8660 Skanderborg
meretemoellevang@gmail.com  /  +45 22 80 32 73

Merete Møllevang
Alkenvej 76, 8660 Skanderborg
meretemoellevang@gmail.com  /  +45 22 80 32 73

Merete Møllevang
Alkenvej 76, 8660 Skanderborg
meretemoellevang@gmail.com

+45 22 80 32 73