Etik & Persondatafordning

Persondatapolitik:

Dette website er ejet af:
Merete Liff Lene Møllevang

Tlf. :+45 22803273
E-mail: meretemoellevang@gmail.com

Alkenvej 76
8660 Skanderborg
CVR.30289641

Jeg vil altid behandle dine personoplysninger sikker og fortroligt I overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Disse oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

 

Beskrivelse af databehandlingen

Formål:
Levering af mine tjenester: Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af tjenester, som du ønsker at købe.

Online markedsføring. Personoplysninger anvendes til online markedsføring f.eks. på Facebook.

Kategorier af personoplysninger:
Jeg behandler flg. Kategorier af personoplysninger:

Almindelige personoplysninger: f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, brug af digitale ydelser.

Kilder:
Jeg har fået dine oplysninger:

 • Direkte via henvendelse fra dig på mail ved henvendelse og ved køb af en ydelse.
 • Direkte fra dig via tilmelding på f.eks. Facebook.

Behandlingsgrundlag:
Det er nødvendigt for mig at ligge inde med disse oplysninger på grund af

 • Min legitime interesse i at markedsføre mine produkter
 • Så jeg kan overholde en retlig forpligtelse f.eks. i henhold til bogføringsloven

Jeg kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

Jeg har indgået databehandleraftale med disse databehandlere, hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

 • Visual online som har lavet min hjemmeside
 • Nets

Opbevaring:
Jeg opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

I forbindelse med køb af ydelse og tjenester vil jeg opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven.

Generelt vil personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Journal:
Jeg skriver journal fra hver session/workshop jeg afholder og du må gerne se hvad jeg skriver om dig. Det gør jeg for at kunne dokumentere, hvad vi har talt om og for at kunne huske det vi har talt om fra møde til møde. Af journalerne fremgår kun navn og et journalnummer. Du kan til enhver tid bede om at læse din journal. Din journal udleveres kun til eventuelle samarbejdspartnere efter aftale og med din skriftlige samtykke.

Opbevaring af journaler:
Journaler opbevares i aflåst skab i op til 5 år efter sidste møde, hvorefter de makuleres.

Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger jeg ligger inde med, og du kan til enhver tid bede om at se din journal. Dette kan ske ved henvendelse til:

Merete Møllevang
Alkenvej 76, 8660 Skanderborg
Tlf.22803273
Mail: meretemoellevang@gmail.com

Persondatapolitik:

Dette website er ejet af:
Merete Liff Lene Møllevang

Tlf. :+45 22803273
E-mail: meretemoellevang@gmail.com

Alkenvej 76
8660 Skanderborg
CVR.30289641

Jeg vil altid behandle dine personoplysninger sikker og fortroligt I overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Disse oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Beskrivelse af databehandlingen

Formål:
Levering af mine tjenester: Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af tjenester, som du ønsker at købe.

Online markedsføring. Personoplysninger anvendes til online markedsføring f.eks. på Facebook.

Kategorier af personoplysninger:
Jeg behandler flg. Kategorier af personoplysninger:

Almindelige personoplysninger: f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, brug af digitale ydelser.

Kilder:
Jeg har fået dine oplysninger:

 • Direkte via henvendelse fra dig på mail ved henvendelse og ved køb af en ydelse.
 • Direkte fra dig via tilmelding på f.eks. Facebook.

Behandlingsgrundlag:
Det er nødvendigt for mig at ligge inde med disse oplysninger på grund af

 • Min legitime interesse i at markedsføre mine produkter
 • Så jeg kan overholde en retlig forpligtelse f.eks. i henhold til bogføringsloven

Jeg kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

Jeg har indgået databehandleraftale med disse databehandlere, hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

 • Visual online som har lavet min hjemmeside
 • Nets

Opbevaring:
Jeg opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

I forbindelse med køb af ydelse og tjenester vil jeg opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven.

Generelt vil personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Journal:
Jeg skriver journal fra hver session/workshop jeg afholder og du må gerne se hvad jeg skriver om dig. Det gør jeg for at kunne dokumentere, hvad vi har talt om og for at kunne huske det vi har talt om fra møde til møde. Af journalerne fremgår kun navn og et journalnummer. Du kan til enhver tid bede om at læse din journal. Din journal udleveres kun til eventuelle samarbejdspartnere efter aftale og med din skriftlige samtykke.

Opbevaring af journaler:
Journaler opbevares i aflåst skab i op til 5 år efter sidste møde, hvorefter de makuleres.

Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger jeg ligger inde med, og du kan til enhver tid bede om at se din journal. Dette kan ske ved henvendelse til:

Merete Møllevang
Alkenvej 76, 8660 Skanderborg
Tlf.22803273
Mail: meretemoellevang@gmail.com

Etik

I NLP læges der meget vægt på etik og moral – det er der en rigtig god grund til. De redskaber vi benytter i terapien kan være virkelig effektfulde og skabe hurtig forandring på et dybt plan. Ingen kan imidlertid ”omprogrammeres” imod sin vilje, og vi laver derfor mange tjek undervejs, om du nu også ønsker forandring, om dette og hint er ok? Om det kan få negative konsekvenser for dig eller andre at du ændrer/vælger at tænke, eller handle anderledes. Hensigten med terapien er at du går fra sessionen med rare følelser og en afklaring på dit problem.

Som terapeut er jeg naturligvis underlagt tavshedspligt.

Jeg er medlem af Dansk psykoterapeutforening og Dansk NLP psykoterapeut forening. Sidstnævnte er RAB godkendt  (godkendelse af Sundhedsstyrelsen til at registrere alternative komplimentære behandlere efter RAB ordningen).

Merete Møllevang  /  Alkenvej 76, 8660 Skanderborg  /  meretemoellevang@gmail.com  /  +45 22 80 32 73

Merete Møllevang
Alkenvej 76, 8660 Skanderborg  /  meretemoellevang@gmail.com  /  +45 22 80 32 73

Merete Møllevang  / Alkenvej 76, 8660 Skanderborg
meretemoellevang@gmail.com
  /  +45 22 80 32 73

Merete Møllevang
Alkenvej 76, 8660 Skanderborg
meretemoellevang@gmail.com  /  +45 22 80 32 73

Merete Møllevang
Alkenvej 76, 8660 Skanderborg
meretemoellevang@gmail.com
 
+45 22 80 32 73